mktakuya

Takuya Mukohira mktakuya

Software developer at GLOBIS.
Podcaster at ゆるふわPodcast.